• 0294-458575
 • info@rdfinancials.nl
 • Van Houten Industriepark 1, 1381 MZ Weesp

Top 10 belastingtips voor ondernemers in 2019

 1. Blog
 2. Top 10 belastingtips voor ondernemers in 2019
Top 10 belastingtips voor ondernemers in 2019

In 2019 veranderen er een aantal belangrijke belasting tarieven en komen er nieuwe belastingwetten. We bespreken de wijzigingen in de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en de btw-tarieven.

Voor alle ondernemers hebben we 10 praktische tips op een rij gezet. Deze kun je voor het eind van dit jaar nog doorvoeren.

   1. Factureer vooruit bij een laag btw.
    Het lage btw-tarief stijgt op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Lever je goederen en diensten in 2019 tegen het lage btw-tarief van 6%? Wanneer je in december 2018 de goederen in rekening brengt, die pas in 2019 worden geleverd, dan geldt het tarief van 6%. De diensten die pas in 2019 geleverd worden, worden niet nageheven. Vanaf 2019 bereken je op de factuur een btw-tarief van 9%.
   2. Speel in op de verlaging inkomstenbelasting
    Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag, net als de jaren erna. In 2021 hebben we nog maar twee schijven met 1 hoog tarief en 1 laag tarief, in plaats van 4 tarieven. De cijfers staan in de tabellen hieronder.
    Voor 2019 komt er voor de middeninkomens een flinke belastingverlaging. In de tabel zie je dat de tweede en derde schijf met maar liefst 2,75% worden verlaagd. Het hoogste belastingtarief daalt iets met 0,20%. En het laagste tarief stijgt met 0,10%. De inkomensgrenzen in onderstaande tabellen krijgen nog een kleine inflatiecorrectie toegepast, naar boven toe.

    Belastbaar inkomen Tarief 2018
    €0 t/m €20.142 36,55%
    €20.143 t/m €33.994 40,85%
    €33.995 t/m €68.507 40,85%
    Meer dan €68.507 51,95%
    Belastbaar inkomen Tarief 2019
    €0 t/m €20.142 36,65%
    €20.143 t/m €33.994 38,10%
    €33.995 t/m €68.507 38,10%
    Meer dan €68.507 51,75%
    Belastbaar inkomen Tarief 2021
    €0 t/m €68.507 37,05%
    €68.507 of meer 49,50%

    Daarnaast wordt het aftrektarief van een aantal andere aftrekposten met 3% per jaar afgebouwd. Het plan is dat in 2020 het maximale aftrektarief voor alle aftrekposten gelijk wordt; 36,93% wordt de basis voor alle aftrekposten.

    Wellicht is het ook interessant voor jou om, waar mogelijk, aftrekposten zoals giften of zorgkosten nog dit jaar te voldoen. Vraag dit aan jouw belasting adviseur!

   3. Vraag advies bij vennootschapsbelasting in 2019 

    Het tarief van de vennootschapsbelasting daalt in 2019 van 20% naar 19% voor de eerste € 200.000 winst. Jouw financieel adviseur weet of het voor jou gunstig is om opbrengsten uit te stellen en kosten naar voren te halen.De tarieven van de vennootschapsbelasting dalen voor 2019, en de jaren erna. Zie de trend van 2019-2021 in de tabel hieronder.

    Winst Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021
    € 0 t/m €200.000 19% 17,5% 16%
    > €200.000 euro 24,2% 22,5% 21%
   4. Gebruik de vrije ruimte over 2018
    Benut ook dit jaar je vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling. Dit doe je door je overgebleven vrije ruimte uit te keren als bonus of als extra geld bovenop het loon voor Kerst. Of door een leuk personeelsfeest te organiseren. Tot € 2.400 per werknemer wordt het in beginsel door de Belastingdienst goedgekeurd. Maar let op, want bij een overschrijding van de vrije ruimte, vindt er een eindheffing plaats van 80%.
   5. Vraag de voorlopige verliesverrekening aan
    Heb je in 2017 winst behaald, maar sluit je 2018 af met verlies? Ná je aangifte van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting 2018 dien je een voorlopige verliesverrekening in. Je kunt dan alvast 80% van het (vermoedelijke) verlies in 2018 verrekenen met de winst van 2017. Onze adviseurs van accountantskantoor in Amsterdam helpen je hier graag bij.
   6. Bereid je voor op Earning Stripping (vennootschapsbelasting)De vergoeding over vreemd vermogen (rente) is in de vennootschapsbelasting in principe aftrekbaar. Echter vanaf 1 januari 2019 wordt een beperking in de renteaftrek ingevoerd: de maatregel “Earnings stripping”.Deze maatregel houdt in dat bedrijven:
      • met rentelasten van > 1 miljoen euro, een beperking krijgen van renteaftrek in de vennootschapsbelasting.
      • Rente op schulden blijft aftrekbaar bij een rentesaldo van 1 miljoen of minder.
      • Of wanneer het rentesaldo lager is dan 30% van het fiscale bruto bedrijfsresultaat (earnings before taxes).
      • Als het saldo van de rentelasten en rentebaten meer dan 1 miljoen euro bedraagt
      • en > 30 procent van het fiscale bruto bedrijfsresultaat, dan wordt de renteaftrek beperkt.
   7. Plan je investeringsaftrek
    Om MKB te stimuleren om te groeien, mogen ondernemers die een betrekkelijk klein bedrag investeren een bepaald percentage hiervan aftrekken van hun winst. Een “kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)” geldt voor bedrijfsmiddelen. Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, kun je een bedrag van de winst aftrekken, alvorens er een percentage aan belasting wordt geheven.Hoe groter deze investering, hoe kleiner de investeringsaftrek wordt. De investeringsaftrek neemt voor grotere investeringen af, naarmate het bedrag van je investering toeneemt. Wanneer je een grote investering gaat doen, kun je beter deze grote investering verdelen over 2 jaar dan over 1 jaar. Op deze manier heb je veel baat bij de aftrekposten. Met het volgende voorbeeld wordt duidelijk welk verschil je te maken hebt.Een investering van € 100.000 in 2018 levert een “kleinschaligheidsinvesteringsaftrek” van € 15.863 op. Spreid je de investering echter over 2018 en 2019 en investeer je ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan “kleinschaligheidsinvesteringsaftrek” op.
   8. Investeer in 2018-2019 in een energiezuinige investering
    De aftrekpost van energiezuinige investeringen bedraagt in 2019, 45%. In tegenstelling tot 2018, dit jaar geldt een groter aftrek tarief van 54,5%.  Mocht je van plan zijn een investering te gaan doen, dan kun je deze energiezuinige investering daarom beter dit jaar nog doen.
   9. Schaf jouw dure elektrische auto in 2018 aan
    Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto’s die duurder zijn dan € 50.000 een bijtelling van 22%. Koop een duurdere elektrische auto daarom vóór eind 2018. Koop je een elektrische auto met cataloguswaarde hoger dan €50.000 in 2018, dan geldt de lage bijtelling van 4% en deze lage bijtelling houd je maximaal 5 jaar.
   10. Bekijk de wet Anti-belastingontwijking in 2019
    Belastingontwijking in het buitenland wordt met deze wetgeving weer een stukje moeilijker. De zogenoemde “Controlled Foreign Company” wetgeving (CFC) wordt uiterlijk op 1 januari 2019 ingesteld.  Het is de bedoeling dat ondernemers hun winsten niet meer bewust verschuiven naar een buitenlandse bedrijfsruimte voor lage belastingen.

In ons vorige artikel hebben we het uitgebreid gehad over ondernemen in het buitenland.
In 2019 wordt er (vooralsnog) nóg een belangrijke wijziging doorgevoerd, die gevolgen heeft voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. Heb jij je al voorbereid op de gevolgen van de belastingen na de Brexit?

Wil je gebruik maken van deze tips voor 2019? Neem dan contact met ons op, wij kijken graag in een persoonlijk gesprek naar uw mogelijkheden. Wij doen de administratie voor (startende) ZZP, MKB en Grootbedrijf. Onze klanten zitten in de omgeving van Amsterdam. Maar ook buiten Groot Amsterdam helpen we je graag!

 

contact

FINANCIËLE ADMINISTRATIE IS MAATWERK. BEL OF E-MAIL ONS VOOR EEN AFSPRAAK