Jaarrekening Opstellen

Welkom bij RD Financials. U bent hier op de juiste pagina, wanneer u meer informatie wilt over het opstellen van de jaarrekening voor uw bedrijf. Eerst leggen we je uit wat dit is. Vervolgens bespreken we waarom dit een belangrijk onderdeel is in uw bedrijfsvoering en uit welke onderdelen het bestaat. We beginnen eerst met een definitie van de jaarrekening.

Wat is een jaarrekening opstellen?
De jaarrekening is in het kort een financieel eindverslag van uw bedrijf. Daarin beschrijft u wat uw onderneming zakelijk gezien gepresteerd heeft in dat boekjaar. Met de jaarrekening maakt u in feite de financiële balans op en geeft u inzicht in de kredietwaardigheid van uw onderneming.

Belangrijk is dat deze goed aansluit op uw zakelijke administratie. De inkomsten en uitgaven dienen verantwoord te worden aan de hand van meetbare en bewijsbare geldstromen. Alle cijfers zijn terug te voeren op facturen, bankafschriften en andere betaalbewijzen.

Belang van jaarrekening opstellen
Het doel van het opstellen van een jaarrekening is een financieel overzicht te maken en die vervolgens transparant te maken bij uw stakeholders. Verder overtreedt je de wet, wanneer jouw administratie niet op orde is en er geen inzichtelijke administratie bestaat van jouw bedrijf. De belastingaangifte klopt dan niet.

Andere functies zijn:

1. Het geeft een duidelijk overzicht van dit jaar
2. U kunt de financiële cijfers van dit jaar vergelijken met vorig jaar
3. Het is een verantwoording aan de Belastingdienst
4. U bent ook transparant voor externe financiers, zoals de bank bij het lenen van geld
Dit jaarverslag is een vitaal onderdeel van uw bedrijfsvoering. Niet alleen ter verantwoording naar de belastingdienst, maar ook naar eventuele aandeelhouders. Ook voor het aanvragen van een lening wordt er om dit financieel rapport gevraagd. Het is daarom belangrijk dat ervaren en kundige professionals uw jaarrekening opstellen.

Hoe maak je een jaarrekening?
De jaarrekening bestaat uit meerdere onderdelen:
– Een momentopname van de financiële status van uw bedrijf in de vorm van een balans.
– De balans: een uitgebreide winst- en verliesrekening.Afschrijvingen staan los van de kosten opgeschreven op de winst/verliesrekening. De aankoop van een laptop lijkt een kostenpost, echter schrijf je niet de aanschafwaarde als kosten op, maar schrijf je de adfschrijving per jaar.
1. Bezittingen (debit, activa)
Deze staan altijd aan de linkerkant van de balans. Voorbeelden: laptop, telefoon en andere bedrijfsbezittingen, onbetaalde facturen van klanten, saldo op de bank, teruggave omzetbelasting.
2. Schulden (credit, passiva)
Schulden staan altijd aan de rechterkant van de balans. Voorbeelden: onbetaalde factuur, lening, te betalen omzetbelasting van een kwartaal, negatieve banksaldo.
3. Opbrengsten minus kosten (Winst verlies rekening)
Dit is een vrij gemakkelijke aftreksom. Echter horen niet alle aankopen tot de bedrijfskosten op de balans. Een voorbeeld is de aankoop van een laptop. De laptop valt onder vaste activa, bezittingen.
Echter valt de laptop ook onder afschrijvingen. Bijvoorbeeld: de laptop heeft 1200 euro gekost en je schrijft de laptop in 4 jaar af, dan schrijf je het bedrag 300 € onder “afschrijvingen”.
 Tot slot dient er een toelichting te zijn op deze onderdelen.
Toelichting maken op de jaarrekening
Dit is voor kleine bedrijven geen grote klus, maar grote bedrijven met veel personeel en veel activiteiten moeten hun geldstromen uitvoerig toelichten.

Jaarrekening maken en controleren
Het opstellen is voor veel bedrijven een belangrijke activiteit. Bepaalde ondernemingen dienen de financiële balans van een boekjaar jaarlijks in te dienen.

RDFinancials uit Weesp neemt graag uw boekhouding uit handen. Door voor u een sluitend en transparant jaarrapport op te stellen conform alle wettelijke en boekhoudkundige richtlijnen.

Ook is het mogelijk om ons in te roepen voor een controle van uw jaarstukken in het geval u dit intern belegd heeft. Aan de hand van onze controle kunt u noodzakelijke correcties aanbrengen. De jaarrapportage voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Jaarrekening maken en deponeren
Als u een BV heeft, dan dient u een jaarverslag en accountantsverklaring te deponeren bij de Kamer van Koophandel. U bent op deze manier transparant over de “gezondheid” van uw bedrijf. Het indienen van deze onderdelen dient digitaal te gebeuren. Dit vergt dus ook de nodige knowhow met betrekking tot het declareren. Het zelf deponeren van je jaarrekening kan een flinke klus zijn. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met een financieel intermediair, zoals RDFinancials. Een boekhouder, belastingconsulent of accountant kan deze financiële rapportages opstellen en verzenden naar meerdere instanties.Jaarrekening maken starters

Bent u een startend ondernemer dan heeft u wellicht moeite om door de bomen het bos te zien. Er zitten veel boekhoudkundige en belastingtechnische kanten aan uw administratie. Als u direct vanaf de start onze diensten gebruikt dan weet u zeker dat u een solide basis legt voor de komende jaren. Wij leveren diensten op maat voor opdrachtgevers uit het MKB.

Jaarrekening opstellen ZZP
Als eenmanszaak of ZZP’er ben je niet verplicht om een jaarrekening te deponeren bij KVK. Wel doe je een uitgebreide inkomstenbelasting. Als inzicht voor je eigen zaak, maakt de resultatenrekening wel meteen inzichtelijk hoe gezond je bedrijf is. Hoe presteer je ten opzichte van vorig jaar? Zet je kosten, bruto winst en netto winst af tegenover je totale omzet en vergelijk deze percentages met vorig jaar (of 5 jaar terug bijvoorbeeld). Uiteindelijk geven deze cijfers ook een aanleiding om je bedrijfsstrategie aan te passen of op deze voet verder te gaan.
ZZP’ers houden nauwkeurig de kosten en uitgaven bij. Als eigenaar is niets belangrijker dan een goede eindbalans. Maar deze berekeningen kunnen veel tijd vergen. Een accountant of boekhouder kan u helpen om zo min mogelijk tijd te verliezen aan het rapporteren van de jaarcijfers. U zou zich veel beter bezig kunnen houden met datgeen dat u leuk vindt om te doen en daar waar u uw geld mee verdient. Wij nemen graag de jaaradministratie uit handen. Dit kan volledig of gedeeltelijk. En daarna sturen wij u een overzicht van uw financiële cijfers terug. Zo behoud u controle en zicht op uw eigen jaarcijfers.

De jaarrekening laten maken door RDfinancials
RDFinancials is werkzaam voor veel grote bedrijven uit verschillende sectoren. Voor veel van deze bedrijven stellen we naar tevredenheid het jaarrapport op. Hiermee zorgen onze vakmensen voor inzicht en continuïteit. Onze specialisten zijn bekend met alle rechtsvormen. Van eenmanszaak tot V.O.F. en van B.V. tot holding. Elke rechtsvorm heeft belangrijke aandachtspunten, daarom zijn onze vakmensen de ideale professionals om uw jaarrekening op te stellen.

U kunt ons bellen of emailen voor een afspraak en een bezoek op ons kantoor in Weesp. Ook een telefonisch overleg is mogelijk. RDFinancials wisselt graag met u van gedachten. Indien gewenst maakt RDFinancials vrijblijvend een offerte voor u.